SD-omräknare

Fyll i SD:s siffra för respektive institut och klicka "Räkna om".
Resultatet längst till höger visar SD:s väljarstöd om institutets
resultat är lika fel som det var i septembermätningen 2010.


Tidigare mätningar
mar 2013
feb 2013
jan 2013
dec 2012
sep 2012
jun 2012
feb 2012
sep 2011
sep 2010

Sifo  
Demoskop  
Sentio  
United Minds  
Novus  
Ipsos  
Skop  
Yougov  
Rensa