*= Framskrivning baserad på förändringen i kommunen 2002-2012.

Mer info och kommentarsmöjlighet här:
http://affes.wordpress.com/2011/08/25/utlandsk-bakgrund-i-alla-kommuner-2050