*= Framskrivning baserad på förändringen i kommunen 1997-2010.

Mer info och kommentarsmöjlighet här:
http://affes.wordpress.com/2011/08/25/utlandsk-bakgrund-i-alla-kommuner-2050