Invandrarna och brotten   
Brottsbenägenhet
En uppskattning av antalet polisanmälda brott om invandrarpopulationen hade sett annorlunda ut.
Nuvarande invandring
Norden
EU15
Västasien
Nordafrika
Övriga Afrika
Östasien    (fler ursprungsområden)

Överrepresentation i brottslighet
Detta är uppskattningar baserade på uppgifter som kom fram i de båda Brå-rapporterna om invandrares brottslighet. BRÅ-rapport 1996:2 samt BRÅ-rapport 2005:17.
Huvudinlägg med kommentarsmöjligheter.

Invandrarpopulationen som den ser ut idag.