Utländsk bakgrund i kommunerna 1997-2050

Massinvandring till Sverige? Många förnekar det, och vissa menar till och med att man inte ska använda ordet ”massinvandring”. Argumenten handlar ofta om att det inte alls är så många som kommer hit ”egentligen”. Vad är fakta?

Ett sätt att närma sig frågan är att helt enkelt se på resultatet och titta på hur befolkningen såg ut för ett antal år sedan och jämföra det med hur den ser ut idag. Till exempel hur många invånare som hade utländsk bakgrund 1997 och hur många som hade det 2010.

På den interaktiva kartan kan du se hur det ser ut 1997, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050. Välj en kommun på kartan och klicka sen på de olika årtalen för att få reda på hur prognosen ser ut för just den kommunen.


Utrikes födda i Sverige under 110 år

Detta är ett försök att få en bild av invandringen till Sverige från år 1900 till 2010. Vad kartorna visar är antalet folkbokförda utrikes födda i Sverige från ett visst land under ett visst år. Det är inte helt lätt att göra med tanke på alla förändringar som har skett under perioden. Under den interaktiva kartan skriver jag mer om de problemen och hur jag har gått tillväga.

Om Sverige hade haft dansk politik

Hur skiljer sig Sverige från Danmark vad gäller antal utrikes födda, och hur har det förändrats de senaste tio åren?

Hur hade Sveriges staplar sett ut om vi hade haft en ”dansk” politik?

Hur hade Danmarks staplar sett ut om de hade haft en ”svensk” politik?

Klicka på bilden till höger för flera jämförande diagram.Invandrarna och brotten 1 - Samtliga brott

Det är inte längre svenskarna som begår de flesta brotten i Sverige. Allting tyder på att personer med utländsk bakgrund nu står bakom en majoritet av den polisanmälda brottsligheten. Det historiska skiftet ägde rum någon gång mellan 2006 och 2009.
Invandrare har länge varit överrepresenterade i brottslighet, men nu begår de alltså också merparten av alla polisanmälda brott.

Diagrammen är uppskattningar och visar fördelningen av samtliga anmälda brott i utländsk och svensk bakgrund under perioden 1975-2011


Invandrarna och brotten 2 - Rån inkl. grovt

När ”Brottsligheten minskar” eller när ”Invandrare är något överrepresenterade i brottslighet” är det ”samtliga brott” som det refereras till. Men invandrarnas överrepresentation är mycket större när det gäller vissa brott.

Diagrammen är uppskattningar och visar fördelningen av de anmälda rånbrotten i utländsk och svensk bakgrund under perioden 1975-2011.

Invandrarna och brotten 3 - Brottsbenägenhet

Utländsk/svensk bakgrund i 14 kommuner - åldersgrupp 0-54 år

Anmälda brott per 100 000 invånare i kommunerna under perioden 2010-2012